Who is ?

Ons verhaal

Black Raven, de stoere en geheimzinnige man uit de 17e eeuw, was bekend om zijn veroveringen en slimme tactieken. Maar wat veel mensen niet wisten, was dat Black Raven net zo bezorgd was over zijn uiterlijk als over zijn veroveringen. Het verhaal gaat dat hij zijn haren en baard altijd verzorgde en onderhield met de meest geavanceerde methoden van die tijd.

SCHOTLAND

Tijdens zijn reizen door Schotland en omringende gebieden, nam Black Raven de tijd om te leren van de lokale bevolking en hun geheimen te ontdekken voor het verzorgen en onderhouden van haar en baard. Hij was altijd op zoek naar nieuwe manieren om zijn haar en baard te versterken en gezond te houden, en nam deze kennis mee terug naar zijn eigen gebieden.

INTENSIEVE VELDSLAGEN

Black Raven's haar en baard werden altijd beschreven als volumineus, gezond en stralend, en hij was trots op zijn uiterlijk. Het verhaal gaat dat hij zijn uiterlijk zorgvuldig verzorgde en beschermde, zelfs tijdens de meest intensieve veldslagen.

Zijn geheime recepten en technieken zijn over de jaren heen doorgegeven van generatie op generatie en zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. En hoewel Black Raven allang verdwenen is, leeft zijn verhaal voort in onze producten en merk.

Wij geloven dat iedere man recht heeft op producten van de hoogste kwaliteit voor het verzorgen en onderhouden van zijn haar en baard, net als Black Raven dat destijds bewees.

Het merk heeft de noodzaak gevoeld om terug te gaan naar de basis, naar de roots van mannelijkheid. Ons team heeft de oude haar- en baardformules van Black Raven opgegraven, die al duizenden jaren meegaan en symbool staan voor eer, waardigheid, wijsheid, rijkdom en macht.

GEHEIME FORMULES

We hebben de geheime formules van Black Raven nauwkeurig bestudeerd en hier moderne, hoogwaardige producten van gemaakt. Hierbij hebben we zorgvuldig de indrukwekkende geschiedenis bewaard en samengevoegd met hedendaagse technologie. Het resultaat is een reeks producten van de allerhoogste kwaliteit, gevuld met traditionele formules, verpakt in een moderne, aantrekkelijke stijl.

 Our story 

Black Raven, the rugged man of the 17th century, was known for his conquests and clever tactics. But what many people didn't know was that Black Raven was just as concerned about his appearance as his conquests. The story goes that he always took care of his hair and beard, using the most advanced methods of the time.

SCOTLAND

During his travels through Scotland and surrounding areas, Black Raven took the time to learn from the local population and discover their secrets for hair and beard care. He was always on the lookout for new ways to strengthen and maintain his hair and beard, and brought this knowledge back to his own territories.

INTENSE BATTLES

Black Raven's hair and beard were always described as voluminous, healthy and radiant, and he was proud of his appearance. The story goes that he carefully took care of and protected his appearance, even during the most intense battles.

SECRET RECIPES

His secret recipes and techniques have been passed down from generation to generation over the years and have been preserved to this day. And although Black Raven has long disappeared, his story lives on in our products and brand.

We believe that every man deserves the highest quality products for hair and beard care, just as Black Raven proved back then.

Our brand felt the need to go back to the basics, back to the roots of masculinity. Our team dug up the old hair and beard formulas of Black Raven, which have lasted for thousands of years and symbolize honor, dignity, wisdom, wealth and power.

We carefully studied the secret formulas of Black Raven and created modern, high-quality products from them. In doing so, we carefully preserved the impressive history and merged it with contemporary technology. The result is a range of products of the absolute highest quality, filled with traditional formulas, packaged in a modern, attractive style.

Logo Black Raven in Black